ΚΑΤΟΙΚΟΙ - ΑΣΧΟΛΙΕΣ
 

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 1973, η Περιστερωνοπηγή είχε 1669 κατοίκους, 1103 στην Πηγή και 566 στην Περιστερώνα, όπου μέχρι το 1958 κατοικούσαν και 120 Τούρκοι περίπου, οι οποίοι όμως, ένεκα των πιέσεων των στρατιωτικών και των σχεδιασμών της Άγκυρας, εγκατέλειψαν το χωριό.

Οι δύο κοινότητες είχαν ξεχωριστή διοίκηση, εκκλησίες και κοιμητήρια.  Λειτουργούσαν όμως από κοινού στο συνεργατισμό και την εκπαίδευση.  Επίσης είχαν και κοινό σφαγείο.

Οι κυριότερες ασχολίες των κατοίκων ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία.  Στην Πηγή όμως υπήρχαν και πολλοί τεχνίτες και εργάτες οι οποίοι τα τελευταία χρόνια εργάζονταν στην Αμμόχωστο, τη Λευκωσία και τη Δεκέλεια.

 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΟΠΗΓΗ

Η Περιστερωνοπηγή είναι το κοινό όνομα των δύο χωριών, της Περιστερώνας και...

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ανθρώπινη παρουσία στην Περιστερωνοπηγή αρχίζει από το 1050 π.Χ. και συνεχίζεται...