ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ (1050 π.Χ.-1571 μ.Χ.)
 

Η ανθρώπινη παρουσία στην Περιστερωνοπηγή αρχίζει από το 1050 π.Χ. και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι το 1974, όπως αποδεικνύεται από τα πολυάριθμα αρχαιολογικά ευρήματα.  Τα περισσότερα από αυτά είναι κτερίσματα τάφων που βρέθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες γύρω από το χωριό, καθώς και μέσα στην κατοικημένη περιοχή.  Τα ευρήματα έξω από το χωριό ανήκουν στη γεωμετρική, την αρχαϊκή, και την κλασική περίοδο (1050-325 π.Χ.) και τα ευρήματα μέσα στο χωριό ανήκουν στην ελληνιστική, ρωμαϊκή και μεσαιωνική περίοδο (325 π.Χ.-1571 μ.Χ.).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΟΠΗΓΗ

Η Περιστερωνοπηγή είναι το κοινό όνομα των δύο χωριών, της Περιστερώνας και...

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ανθρώπινη παρουσία στην Περιστερωνοπηγή αρχίζει από το 1050 π.Χ. και συνεχίζεται...